Câu được con cá “bụng bực” lão nông chưa kịp vui mừng thì phát hiện sự thật vội vàng vứt vội

Đang háo hức nghĩ về một bữa tối ngon với trứng cá, người đàn ông đột nhiên cảm thấy bất an sau khi nghe được những từ ngữ đáng lo ngại từ người hàng xóm.

Câu chuyện xảy ra tại một vùng nông thôn từ năm 2018. Sau 3 năm, bộ ảnh từ câu chuyện này lại trở nên phổ biến trên Sina.


Một ngày kia, một người đàn ông đi câu, dường như đang trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác. Khi anh ta đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị trở về nhà, thì bất ngờ anh ta kéo được một con cá lạ thường. Cá này giống loài cá trắm cỏ, nhưng phần bụng nó phình to bất thường. Nói cụ thể hơn, toàn bộ cơ thể của nó trở nên căng tròn, tựa như một quả bóng.

Con cá kì lạ này nặng hơn 2kg, và ngay lúc đó, người đàn ông rất vui mừng vì nghĩ rằng anh đã câu được con cá mang thai. Anh ta vui vẻ mang con cá về để chế biến và không quên tự hào kể cho bạn bè và láng giềng nghe về cuộc câu cá đặc biệt mà anh ta vừa trải qua.


Tuy nhiên, một người hàng xóm có kinh nghiệm về thuỷ sản nhận ra điều bất thường và cảnh báo người đàn ông, khiến anh ta đột nhiên trở nên lo lắng. Người hàng xóm giải thích rằng con cá này đang mắc một bệnh lý liên quan đến gan mật, và không chỉ phần bụng bị phình to, mà cả đuôi và thân của nó cũng bị tác động. Người hàng xóm chắc chắn rằng con cá này không mang thai, vì trong trường hợp mang thai, cá thường chỉ phình bụng gấp đôi, không thể phình to 3 – 4 lần như con cá này. Bệnh lý gan mật khiến việc ăn cá này có thể gây hại cho sức khỏe.

Người đàn ông vừa sợ hãi vừa cảm thấy buồn cho số phận của con cá. Cuối cùng, anh ta quyết định thả nó trở lại tự nhiên, để đảm bảo an toàn cho gia đình và để cho con cá có những ngày tháng tự do cuối cùng của nó.

Relative Articles

None found

Related Posts

Kylie Jenner recently revealed her latest acquisition: a private jet that redefines luxury and extravagance

In the realm of luxury living, Kylie Jenner spares no expense when it comes to her mode of transportation. The reality TV star turned beauty mogul has…

Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her sister Kourtney Kardashian, causing fans to buzz with excitement and jealousy

In a gesture of sisterly love and generosity, Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her older sister Kourtney Kardashian, leaving fans buzzing with excitement and…

The dynamic duo of Jenner sisters, known for their personal style and influence in the fashion world, captivated viewers with their sensible outfits and undeniable chemistry.

In a dazzling display of sisterly solidarity and impeccable fashion sense, the Jenner sisters, Kylie and Kendall, graced a high-class event together, radiating elegance and charm as…

WNBA’s Natasha Howard’s Wife Accuses Her of Domestic Violence; Posts Crazy Video & Texts To Prove It (VIDEO + PICS)

This is just beyond crazy. Natasha Howard might soon find her way out of the WNBA after her wife, Jacqueline, took to Twitter over the past few days…

BREAKING: Why Is Gabbie Marshall Not Iпvited to the 2024 WNBA Draft Despite Gradυatiпg From Iowa?

With the пew WNBA seasoп startiпg oп 14th May, teams are hopiпg to lock iп fυtυre sυperstars dυriпg the draft day. To make it more special, faпs…

WATCH: Caitliп Clark’s coпfυsiпg reactioп wheп she saw Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk daпciпg was recorded oп camera, leaviпg faпs coпfυsed.

Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk come together for a TikTok Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk, the 2024 WNBA draftees, visited the Empire State Bυildiпg. While they were…