Đang đi dạo trên biển, thanh niên xách cái quần bỏ lại vợ chạy thục mạng khi bắt gặp bàn tay “thây ma” lô nhô trên bờ cát

Một cặp vợ chồng vừa phát hiện một đối tượng kỳ lạ, giống như một bàn tay xương xẩu với những ngón dài, tại bờ biển.

Một cặp vợ chồng đang dạo chơi trên bờ biển đã phát hiện một đối tượng kỳ lạ giống như một bàn tay xương xẩu với những ngón dài. Họ đã quyết định ghi lại cảnh tượng này bằng video và đặt chiếc dép xỏ ngón của họ bên cạnh bàn tay kỳ lạ để thể hiện kích thước lớn của nó. Một trong họ nói: “Nó thực sự lớn. Chúng tôi không biết đó là loài gì, thậm chí còn tưởng tượng đó có thể là sinh vật ngoài hành tinh”.

Tuy nhiên, một nhà nghiên cứu về động vật biển đã nhìn thấy hình ảnh này sau khi cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội và đưa ra giải thích rằng đối tượng kỳ lạ này thuộc về một loài động vật biển có vú, có thể là cá voi hoặc cá heo, một sinh vật đại dương đã mất cách đây khoảng 18 tháng.

Ông cũng khuyên rằng bất kỳ ai phát hiện xác động vật trên bãi biển nên báo cho cơ quan môi trường địa phương.

Nhà nghiên cứu về động vật có xương sống và tôi phụ trách nghiên cứu về bò sát chia sẻ rằng ông đã trải qua một trường hợp tương tự khi mở xác một con cá voi Ԁạt vào bờ biển vào năm 2021. Khi ông lấy phần thịt ra, ông đã phát hiện “bàn tay” kỳ lạ.

Các nghiên cứu tiến hóa đã tìm ra các bằng chứng cho thấy cá voi tiến hóa từ động vật sống trên cạn và đã phát hiện các điểm tương đồng giữa hộp sọ, tai và cá voi.

Relative Articles

None found

Related Posts

One last week before the “Midnights” era ends, let’s review the entire timeline of this era, can you add any details for me…

One Last Week Before the End of the “Midnights” Era: A Recap of Taylor Swift’s Journey As Taylor Swift’s “Midnights” era draws to a close, fans around…

Kim Kardashian Considered Having Children with Odell Beckham Jr. for His ‘Great Genetics’ Before Split, Reveals Frozen Eggs Plan👇😱

KIM Kardashian wanted children with Odell Beckham Jr. before their split because of his great genetics, it has been reported. The Kardashians star, 43, and NFL athlete, 31, called it…

Beyonce SLAMS Jay Z For Embarrassing Her | Diddy Calls Out Jay Z For Uninviting Him From Grammys (VIDEO)

In summary, the content discusses recent events involving Beyoncé, Jay-Z, Taylor Swift, and Diddy, primarily focusing on the Grammy Awards. Jay-Z’s speech at the Grammys, where he…

Another look at Taylor Swift. What will people think when they see a singer wearing fashion designs…

Another look at Taylor Swift: Fashion Forward Singer Taylor Swift may be known primarily as a singer and songwriter, but her fashion prowess places her among the…

Claudia Oshry: Taylor Swift is intellectually out of Travis Kelce’s league — but that’s why people love them

She belongs with him. Claudia Oshry believes Taylor Swift and Travis Kelce are meant to be — despite the pop superstar being too much of a mastermind…

Breakiпg News : Birds Of The Same Feathers Flocks Together: Koυrtпey Kardashiaп defeпds her sister Kim Kardashiaп’s criticism aпd jealoυsly of pop seпsatioп Taylor Swift oп social media, citiпg a few examples: Twitter aпd Iпstagram

  commeпts, iпclυdiпg oпe from Swift’s “Look What Yoυ Made Me Do” mυsic video that featυred the Grammy wiппer sittiпg oп a throпe before showiпg a rattlesпake…