Hy hữu: Bệnh nhân qua đời vì “ngưng tim” bất ngờ tỉnh lại trên đường về nhà lo hậu sự chỉ vì lý do đường sóc, nhiều ổ gà

Liên quan đến thông tin về chi phí điều trị quá cao (1,8 tỷ đồng) và việc người thân của bệnh nhân không chịu trách nhiệm tài chính, Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương không xác định chắc chắn rằng có sự hiểu lầm từ phía người thân của bệnh nhân.

Trong vụ việc liên quan đến chi phí điều trị cao, Sở Y tế TP.HCM đã đưa ra yêu cầu cụ thể đối với Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Ông Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết Sở Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cần phải nghiêm túc trong công tác trao đổi thông tin với người thân bệnh nhân. Thông tin trao đổi phải chính xác, rõ ràng, đặc biệt là khi thông tin liên quan đến giá cả và các vụ kỹ thuật y tế.


Sở Y tế cũng đã yêu cầu Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương phải bổ sung quy trình xử lý tình huống cho những trường hợp tương tự. Kết quả tốt nhất cần được đảm bảo, và nếu không thể thuyết phục được người thân bệnh nhân, đội ngũ y tế cần mời hội chẩn lãnh đạo bệnh viện để đưa ra quyết định phù hợp nhất.

Về tình huống cụ thể của bệnh nhân N.Đ.K., Ban Giám đốc Bệnh viện Nguyễn Tri Phương đã xác nhận rằng không có sự nhầm lẫn trong việc tính giá của các dịch vụ kỹ thuật điều trị tại bệnh viện. Được biết, các trường hợp can thiệp mạch trong nội mạch để làm rõ các vấn đề tim mạch tại bệnh viện từ trước đến nay chỉ đòi hỏi một số tiền nhỏ (dưới 30 triệu đồng) nếu có BHYT và khoảng 70 triệu đồng nếu không có BHYT. Bệnh viện đã tiếc nuối khi người thân bệnh nhân không tham khảo giá dịch vụ kỹ thuật trước.


Về tình huống của bệnh nhân, sau khi được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Nguyễn Tri Phương trong tình trạng hôn mê sâu. Bệnh viện đã hồi sức tim phổi cho bệnh nhân và tiến hành can thiệp tim mạch cấp cứu. Sau khoảng một giờ hồi sức tích cực, tình trạng tim của bệnh nhân đã được ổn định và bệnh nhân đã được xuất viện để tiếp tục điều trị ngoại trú. Đây được xem là một trường hợp nội tiết cấp độ nặng, và can thiệp mạch vận mạch và tái thống đoạn mạch vận mạch được thực hiện thành công sau hồi sức tim phổi kéo dài.

Tình trạng của bệnh nhân N.Đ.K. sau đó đã ổn định, và người thân của bệnh nhân cho biết họ rất biết ơn vì bệnh nhân đã sống lại lần nữa nhờ sự cứu chữa của các bác sĩ và nhân viên y tế.

Relative Articles

None found

Related Posts

Kylie Jenner recently revealed her latest acquisition: a private jet that redefines luxury and extravagance

In the realm of luxury living, Kylie Jenner spares no expense when it comes to her mode of transportation. The reality TV star turned beauty mogul has…

Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her sister Kourtney Kardashian, causing fans to buzz with excitement and jealousy

In a gesture of sisterly love and generosity, Kylie Jenner recently sent a lavish gift to her older sister Kourtney Kardashian, leaving fans buzzing with excitement and…

The dynamic duo of Jenner sisters, known for their personal style and influence in the fashion world, captivated viewers with their sensible outfits and undeniable chemistry.

In a dazzling display of sisterly solidarity and impeccable fashion sense, the Jenner sisters, Kylie and Kendall, graced a high-class event together, radiating elegance and charm as…

WNBA’s Natasha Howard’s Wife Accuses Her of Domestic Violence; Posts Crazy Video & Texts To Prove It (VIDEO + PICS)

This is just beyond crazy. Natasha Howard might soon find her way out of the WNBA after her wife, Jacqueline, took to Twitter over the past few days…

BREAKING: Why Is Gabbie Marshall Not Iпvited to the 2024 WNBA Draft Despite Gradυatiпg From Iowa?

With the пew WNBA seasoп startiпg oп 14th May, teams are hopiпg to lock iп fυtυre sυperstars dυriпg the draft day. To make it more special, faпs…

WATCH: Caitliп Clark’s coпfυsiпg reactioп wheп she saw Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk daпciпg was recorded oп camera, leaviпg faпs coпfυsed.

Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk come together for a TikTok Aпgel Reese aпd Cameroп Briпk, the 2024 WNBA draftees, visited the Empire State Bυildiпg. While they were…