Phát hiện thân cây dừa mục, người đàn ông liền dùng tay phá lớp vỏ ngoài và kết quả bất ngờ

Chỉ cần dùng tay không là người đàn ông này đã có được một bữa ăn hấp dẫn và bổ dưỡng.

Một người đàn ông đã phát hiện ra rất nhiều đuông dừa trong thân cây dừa mục, chỉ dùng tay không thôi là người này đã dễ dàng phá lớp thân mục ruỗng, xốp mềm bên trong để lấy ra những con đuông béo ngậy.

Đuông dừa là ấu trùng của loài mọt cọ đỏ (Tên khoa học: Rhynchophorus ferrugineus), một loài bọ thường sống ở các vùng nhiệt đới của châu Á. Những ấu trùng này sẽ nở ra từ trứng do con cái trưởng thành đẻ vào thân dừa rồi đục khoét bên trong thân.

Đuông dừa là món ăn rất ngon và giàu dinh dưỡng, người đàn ông sau khi bắt được rất nhiều đuông dừa đã bỏ chúng vào một ống tre và nấu chín. Ngoài Việt Nam thì còn rất nhiều quốc gia cũng ăn đuông dừa như Malaysia, Indonesia, New Guinea, Thái Lan…

Phát hiện nhiều đuông dừa trong thân cây mục

Related Posts

Kim Kardashian’s Divorce Bombshell: The Scandalous Events That Led to the End of Kimye!

Kim Kardashiaп aпd Kaпye West have experieпced both highs aпd lows over the years.Kardashiaп aпd West met iп the early 2000s wheп he was recordiпg a soпg with her pal Braпdy,…

Step Inside Kim Kardashian’s Ghostbusters Wonderland for Psalm’s 5th – Prepare to Be Amazed!

Kim Kardashiaп shared several photos from her soп Psalm’s lavish 5th birthday party oп her Iпstagram accoυпt oп Tυesday.The 43-year-old reality televisioп maiпstay threw a Ghostbυsters-themed party for her yoυпgest…

Kim Kardashian’s Malibu Hideaway: Family Bliss Sans Kanye West Shocks Fans!

Kim Kardashian still spends much of her time at her enormous Hidden Hills estate. She still owns a lavish apartment in Calabasas, two “extra” homes in Hidden…

Jaw-Dropping Transformation: Khloe Kardashian Unveils Dazzling New Look Hours After Standing by Ex’s Side!

Khloe Kardashian turned heads with a dramatically different style, stepping out just one day after she was seen cheering for her ex-boyfriend at a public event. The…

Sibling Showdown: Kourtney Kardashian’s Startling Admission – ‘I Can’t Stand Kim!’

In a candid conversation with a leading entertainment magazine, Kourtney Kardashian dropped a bombshell, revealing that she harbors feelings of hatred towards her sister Kim. The revelation…

Kourtney Kardashian Drops Bombshell: Son Mason’s Dramatic Appearance Transformation Explained!

KARDASHIAN fans are shocked at how different Kourtney’s son Mason looks after spotting the teen out with his mom.Kourtney, 43, enjoyed a day out with her eldest…